הסכם הסגרה הוא הסכם הנחתם בין 2 מדינות (או יותר) כאשר אחת המדינות יכולה לבקש מהמדינה עמה היא חתומה על הסכם זה, להסגיר לידיה אדם שעבר על החוק במדינת היעד ויש להעמידו לדין. המטרה של הסכמים אלה היא למנוע למעשה מקרים שבהם אנשים עוברים על החוק ומוצאים מקלט במדינה אחרת. חתימה על הליך הסגרה מאפשרת לאותה מדינה לצמצם את אפשרויות הבריחה של אותו אדם הנאשם בפשע ולפחות עד שיורשע או יזוכה – תצטרך המדינה להסגירו לצורך העמדה לדין.

מה איזה מדינות יש לישראל הסכם הסגרה?

למדינת ישראל יש הסכם הסגרה עם אמנה אירופית הכוללת 40 ומשהו מדינות החתומות עליה הסוגרות אפשרויות בריחה של פושעים בין המדינות ביבשת זו. כמו כן ישראל חתומה על הסכמי הסגרה עם ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה, איי פיג'י, סוויזלנד ודרום אפריקה. עם מאות מדינות בישראל וישראל חתומה על הסכם הסגרה רק עם כמה עשרות מתוכן – הסיבה לכך היא שישראל לא מעוניינת להסגיר אדם למדינה שבה המדיניות המשפטית היא לא עין בעין כמו בישראל.

מהם התנאים להסגרה?

כדי לקיים הסכם הסגרה יש לכך מספר תנאים כל עוד מדובר באזרח ותושב ישראל: ראשית הדין יהיה במדינה המבקשת ושנית – במידה ויוטל עונש מאסר לאחר הרשעת בין הדין במדינה המבקשת – היא תחזיר את אותו אדם לישראל לצורך ריצוי העונש כאן בישראל. כמובן שהתנאי ההכרחי הראשון הוא שיש בין המדינות הסכם הסגרה חתום.

מתי אסור להסגיר?

במקרים מסוימים אפשר יהיה למנוע את ההסגרה או לבטל אותה, זאת כאשר לא מדובר בפשע חמור מספיק שדינו היא שנת מאסר ומעלה או כאשר ישראל חוששת שהאדם הואשם בשל סיבה מפלה, כמו דת, גזע וכו'. במידה ומדובר בחייל או איש ביטחון גם במקרה כזה הדיון יהיה כאן בישראל ולא תהיה הסגרה. במידה והאדם כבר העומד לדין בגין אותה האשמה בישראל ו/או הורשע על אותה עבירה במדינה אחרת וכבר מרצה או ריצה את עונשו בישראל – גם אז לא יהיה הסכם הסגרה. לבסוף, כאשר עבר זמן רב והנושא כבר "התיישן" מספיק כדי שלא יהיה חשוב לדון בו. על מנת למנוע הליך הסגרה ממניע כזה או אחר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי בטרם הגשת ביטול ההסגרה.